حافظه سر باقی مانده

استراحت سر حافظه بالشی است که از مواد بازدارنده آهسته ساخته شده است. عملکرد آن افزایش حافظه افراد نیست ، بلکه به دلیل بالش هایی که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد ، شکل سر و گردن انسان را تشکیل می دهد.

 

استراحت سر حافظه برای کسانی که شانه های درد دارند مناسب است. باید با یک زندگی جدید در حدود 3 سال با یک مورد جدید جایگزین شود. بالش های حافظه قابل شستشو نیستند. توصیه می شود که هر دو هفته یکبار آنها را کم آب کنید. همچنین می توان به مدت 30 دقیقه در مکانی با تهویه مناسب قرار داد. برای جلوگیری از سخت شدن از قرار گرفتن در معرض دمای زیاد خودداری کنید.

 

موارد زیر در مورد استراحت سر حافظه است ، امیدوارم که به شما در درک بهتر استراحت سر حافظه کمک کند.

View as  
 
تیانتی ژییا خودکار است آ 77 { تهیه کنندگان آnd fآcبهry که در Chکه درآ.If شما آre که درterested که در ما 77 {, ما آre کاملاً dedicآted به fآcبهries mآnufآcturکه درg.We cآn ارائه زیاد quآlity 77 { quotآtion آnd pricelاستt برای شما! خوش آمدی به خرید wholesآle 77 {!